SFLEX จับมือ "ไทยยูเนี่ยน" ตั้งบริษัทร่วมทุนสร้างความเเข็งเเกร่งทางธุรกิจ

"สตาร์เฟล็กซ์“ ร่วมทุนทางธุรกิจครั้งใหญ่จับมือไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ ตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX และนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน 250 ล้านบาท โดยสตาร์เฟล็กซ์และไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ถือ หุ้นสามัญในสัดส่วน 51% และ 49% โดยมีผู้บริหารทั้งสองบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน