บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 คุณปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และคุณนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีไออีเล็คตริค จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในโอกาสได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์ " โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย