มอบเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล ให้แก่มูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล เครื่องวัดความดันและเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนให้กับ มูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง ศูนย์บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย