SFLEX สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของอุปโภค บริโภค

วันที่ 21 กันยายน 2564 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ