SFLEX สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่รพ.สต.บางเพรียง

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบตู้ตรวจหาเชื้อโควิด-19เครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง จ.สมุทรปราการ