สินค้า

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ

นวัตกรรม & เทคโนโลยี

เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม
ความยั่งยืน

เราประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ชมคลิปฉบับเต็ม
ชมคลิป
ชมคลิปฉบับเต็ม
ชมคลิป

สตาร์เฟล็กซ์ คือผู้นำในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ จึงพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่

เราได้พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าตลอดมา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) รวมไปจนถึงมาตรฐาน URSA (SEDEX)

บรรจุภัณฑ์สำหรับ

สินค้าอุปโภค

บริษัท จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าอุปโภคเป็นหลัก เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน และผงซักฟอก เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์สำหรับ

สินค้าบริโภค

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าบริโภค เช่น ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารสัตว์ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์สำหรับ

สินค้าอื่นๆ

นอกจากบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค บริษัทยังได้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

สร้างสรรค์นวัตกรรม

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เราสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ที่ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ไม่มีสิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

เพื่อความเชื่อมั่น ในมาตรฐานของ สตาร์เฟล็กซ์

สตาร์เฟล็กซ์ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกและจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพ
นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัย ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเหมาะสม

มาตรฐานคุณภาพ

เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งของการเป็นผู้นำในธุรกิจ Flexible Packaging

มอบสินค้าตรงเวลา

สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงเวลาและครบจำนวน ได้สินค้าตรงตาม Specification

ผลงานที่ผ่านมา

ลูกค้าของเรา

การพัฒนา

ความยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ