ที่สตาร์เฟล็กซ์
เราให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นอันดับหนึ่ง

ฟิล์ม MDO :
Machine Direction Orientation Film

คือ ฟิล์ม LLDPE คุณภาพสูง ผลิตโดยการให้ความร้อนอุณหภูมิที่ต่ำกว่า Melting Point เล็กน้อย แล้วยืดฟิล์มด้วยหลักการของการทำ Orientation ในทิศทาง Machine Direction สามารถทำได้กับ Blown Film และ Cast Film โดย Cast Film สามารถทำ Orientation ได้สองทิศทาง (Bi Axial Orientation) ทั้งในแนว Machine Direction และแนว Transvers Direction ได้เป็นฟิล์ม Bi Axial Orientation Polyethylene (BOPE)

ประโยชน์ของกระบวนการผลิตฟิล์ม MDO

คุณสมบัติด้าน Mechanical เช่น ความแข็งแรง Puncture Resistance และการฉีกได้ง่าย Easy Tearing ตามแนว Machine Direction รวมถึงคุณสมบัติด้าน Optical เช่น ความใส ความวาว ดีขึ้น จนสามารถนำมาใช้แทน OPA ได้ในกระบวนการพิมพ์ และเมื่อนำมา MDO หรือ BOPE ที่พิมพ์แล้วมาเคลือบกับ LLDPE หรือ WLLDPE ที่นำมาเป็นชั้น Sealant ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทเดียวกัน เลยทำให้สามารถนำกลับมาหลอม Recycle ได้ จะลดปริมาณการใช้ฟิล์มประเภท LLDPE จากกระบวนการผลิต สามารถยืดฟิล์มได้ถึง 1,000% ให้ได้ความแข็งแรงมากขึ้น จึงสามารถลดความหนาของฟิล์มลงได้ตามความแข็งแรงที่ต้องการ

ลดต้นทุนการผลิตอื่น เช่น กระบวนการผลิตจากการผลิตในขั้นตอนเดียว ค่าขนส่ง เป็นต้น / Low Emission CO2: Carbon Footprint / ทนความชื้น (Moisture Resistance)

การนำฟิล์ม MDO และ BOPE มาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

ใช้แทน OPA สำหรับกลุ่ม Frozen Products และ Stand up pouch งานซองน้ำยา / ฟิล์มสำหรับบรรจุ Nappies, Sanitary Products & Incontinence Pads / สามารถนำขั้นตอนการผลิต MDO Film มาปรับปรุงความแข็งแรงของ Biodegradable Film ได้ สำหรับบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงหูหิ้ว และฟิล์มสำหรับห่อเก็บรักษาอาหาร เป็นต้น

Mono Material Pouch

ภายในปี 2025 กระแสบรรจุภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไป หนึ่งในนั้นคือ บรรจุภัณฑ์จะต้องสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ โดยโครงสร้างจะต้องเปลี่ยนไปเป็นกลุ่ม Mono Material แบบเดียวกัน ซึ่งทาง Starflex ได้ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบรรจุภัณฑ์จะประกอบไปด้วยโครงสร้าง ดังนี้

  • ชั้น ช่วยยืดการเก็บรักษาคุณภาพ (Barrier substrate ): MOPP or MPE to replace MPET & Alu Foil
  • ชั้น ซีลปิดผนึก (Sealant substrate): PP, LLDPE
  • ชั้น พิมพ์ (Printing substrate) : MDO PE or BOPE เพื่อทดแทนโครงสร้างเดิม ได้แก่ Nylon/LLDPE, Nylon / MPET / LLDPE, PET / LLDPE, PET / MPET / LLDPE

ข้อดี

  • สามารถลดปริมาณขยะลงได้ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้
  • ช่วยลดพลังงานไฟฟ้าในการหลอม ทำลาย และกำจัด เนื่องจากองค์ประกอบเป็นชนิดเดียวกัน

ข้อด้อย

  • คุณสมบัติในการเก็บรักษาคุณภาพสินค้า ด้อยกว่าโครงสร้างปัจจุบัน
  • มีข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปบรรจุ เนื่องจากความแข็งแรงน้อยกว่าโครงสร้างปัจจุบัน