บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภค มีดังนี้

Beverage - 4 Side Seal
Ice Cream - Center Seal
Snack - Center Seal
MSG Condiment - 3 Side Seal With Zip
Pet Food - 3 Side Seal With Zip