บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับสินค้าสินค้าอื่น ๆ มีดังนี้

Medical Bag