ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพี่น้องจิตอาสา ร่วม “ ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ” สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 พร้อมทาสีรั้วใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ