ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพี่น้องสตาร์เฟล็กซ์ ร่วม "ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19" สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE เครื่องวัดความดันโลหิต และมอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ