เราพร้อมให้การช่วยเหลือด้านข้อมูล และตอบทุกคำถามที่ท่านสงสัย

ประชาสัมพันธ์

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

189/48-49 หมู่ที่ 3 ตำบล บางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560

เวลาทำการ
08:00 น. -17:00 น.
จันทร์ - ศุกร์

โทร: +66 (0) 2 708-2555,
+66 (0) 2 708-2888
อีเมล: contactus@starflex.co.th
โทรสาร: +66 (0) 2 708-2355

แบบฟอร์มติดต่อ